Local dat în folosință în anul 2008.
Regim de înălțime P+1 ce cuprinde:

 • 8 săli de clasă,
 • cancelarie,
 • cabinet informatică,
 • bibliotecă,
 • birou contabilitate,
 • arhivă,
 • c.e.a.c,
 • c.d.i.,
 • sală de recreere,
 • bibliotecă comunală dotată cu biblionet,
 • spațiu depozitare lapte și corn,
 • 2 spații de depozitare materiale didactice,
 • cancelarie,
 • secretariat,
 • birou director.

Grupul sanitar este in curtea școlii.

Mijloace de tehnologia informației:

 • cabinet AeL cu 10 stații de lucru, imprimantă,
 • cancelarie dotată cu calculator, imprimantă multifuncțională și acces la internet
 • secretariet dotat cu calculator, laptop cu acces la internet și imprimantă,
 • birou contabilitate dotat cu laptop cu acces la internet și imprimantă
 • laptop – 2 bucăți
 • videoproiector – 1 bucată
 • conexiuni la internet – 2 de la firma „ENIASAN” și „INTERNET ÎN ȘCOALA TA”
 • acces al elevilor în pauze la internet de la biblionet
 • sistem de supraveghere audio-video cu 5 camere în incinta unității și exteriorul ei.