30 martie – 3 aprilie 2020

Programul „Școala altfel” constă în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, în săptămâna corespunzătoare, a unui orar special format doar din activităţi cu caracter non-formal.

Programul își propune implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități non-formale, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.