REÎNSCRIEREA ȘI ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

* REÎNSCRIEREA copiilor la grădiniță (a celor care frecventează anul școlar în curs și vor frecventa și în anul 2019–2020) se va face între 06-17 Mai 2019, între orele 9:00 – 14:00.

Cererea tip pentru reînscriere poate fi ridicată de la grădiniță sau secretariat.

* ÎNSCRIEREA copiilor la grădiniță se va face in 3 etape, astfel:

1. Prima etapă: 20 Mai 2019 – 07 Iunie 2019 între orele 9:00 – 14:00
2. A doua etapă: 24 Iunie 2019 – 19 Iulie 2019 între orele 9:00 – 14:00
3. Etapa de ajustări: 29 Iulie 2019 – 30 August 2019 între orele 9:00 – 14:00 .

Cererea tip pentru înscriere va putea fi ridicată de la secretariat sau de la grădinițe, iar fiecare părinte va veni personal la secretariatul unității, pentru înscrierea computerizată și validarea fișei de înscriere !

* DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

– cerere tip;
– certificatul de naştere al copilului (copie);
– carte de identitate a părintelui/tutorelui (copie);
– copie după hotărârea judecătorească în cazul tutorilor, părinților divorțați;
– adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că elevul este clinic sănătos/apt pentru înscrierea la gradiniță;
– dosar de carton cu șină;

DIRECTOR,

PROF. MARTINESCU ELENA